KONTAKT

EJKO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Radonice 44A 05-870 Błonie
Magazyn Logistyczny — Budynek nr. 1
Panattoni Park Grodzisktel.: 48 22 725 19 19
fax: 48 22 731 74 65
e-mail: info@ejko.com.pl

TRANSPORT I SPEDYCJA

Magdalena Wasilewska
tel. kom. 48 604 275 601
e-mail: m.wasilewska@ejko.com.pl

PRZEŁADUNKI I MAGAZYNOWANIE

Witold Felak
tel. kom. 48 604 275 609

LOGISTYKA KONTRAKTOWA

Witold Felak
tel. kom. 48 604 275 609
e-mail: w.felak@ejko.com.pl

FORMULARZ KONTAKTOWYZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EJKO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Radonice 38, 05-870 Błonie,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor@ejko.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu