PRZEŁADUNKI

Oferujemy możliwość przeładunków zarówno towarów paletowych jak i niestandardowych z wykorzystaniem wózków widłowych od 2,5t do 8 t oraz dźwigu do 20 t. Możemy:

  • przeładować towar bez magazynowania (auto-auto)  – palety, maszyny rolnicze, koparki etc.
  • przeładować ręcznie kontenery, bezpośrednio z kontenera na auto, lub z usługą magazynowania krótkoterminowego
  • wykonać przeładunki boczne pod dachem na magazynie lub na placu przeładunkowym
  • składować  krótkoterminowo przeładowywany towar

Dodatkowo świadczymy:

  • kompleksową obsługę celną przesyłek w eksporcie i imporcie
  • przeładunki pod dozorem celnym
  • reprezentację Klienta przed Urzędem Celnym