LOGISTYKA KONTRAKTOWA

Zespół naszych doświadczonych specjalistów kompleksowo zarządza zleconymi procesami logistycznymi za pomocą systemu WMS. Oferujemy szeroki zakres usług:

  • magazynowanie krótkoterminowe i długoterminowe

dla naszych klientów wydzielamy stałe lokalizacje w regałach wysokiego składowania lub na poziomie zero

  • outsourcing magazynowy – przejęcie funkcji magazynowych od klienta

nasz system WMS pozwala na pełną integralność z systemami magazynowymi klienta, dzięki czemu możemy zarządzać wszystkimi jego operacjami logistycznymi

  • obsługa reklamacji i niezgodności

odrębny dział firmy profesjonalnie rozpatruje reklamacje zgłaszane przez klientów, w oparciu o warunki ubezpieczenia i procedury

  • rozładunek i załadunek (w tym kontenery)

posiadając odpowiedni sprzęt oraz zasoby ludzkie jesteśmy w stanie sprostać najtrudniejszym wyzwaniom, szczególnie dotyczącym rozładunku kontenerów

  • paletyzacja

zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa towarów jesteśmy przygotowani na obsługę klienta wymagającego specyficznych nośników o zróżnicowanych wymiarach

  • obsługa transportowa zleceń

dążąc do kompleksowej obsługi naszych klientów, oferujemy usługę przywozu oraz dystrybucji powierzonych nam towarów

  • inwentaryzacje (roczne oraz częściowe na życzenie klienta)

przeprowadzamy inwentaryzację roczną obligatoryjnie dla każdego klienta w uzgodnionym terminie, oraz inwentaryzacje cykliczne w celu weryfikacji stanów magazynowych

  • bezpieczeństwo towaru

całodobowy monitoring magazynu oraz jego otoczenia daje nam możliwość śledzenia całego procesu logistycznego